Limity niszczą firmy z najwyższymi spadkami i najdłużej dotknięte ograniczeniami – hotele miejskie, agencje eventowe, organizatorów wydarzeń, turystykę biznesowa, firmy targowe, firmy przewozowe. Mowa o limitach pomocy de minimis, limitach pomocy PFR, limitach PKD.

Limity wypaczają skuteczność pomocy rządowej!

Jak pokazała wczorajsza konferencja prasowa Ministerstwa Zdrowia jesteśmy dalecy od odmrożenia Jeśli chcemy zrekompensować firmom straty w związku z ich zamknięciem na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa i pozostałych obszarów gospodarki, logiczna wydaje się konieczność przedłużenia pomocy. Ale najpierw należy naprawić mechanizmy dotychczasowej pomocy.

Za 3 dni tj. w niedzielę 28 lutego kończy się nabór tarczy 2.0 PFR i tarczy branżowej. Z 13 mld złotych w puli dostępnych subwencji w ramach PFR 2.0 banki wypłaciły dotychczas nieco ponad 6 mld złotych, czyli w programie wykorzystano niecałe 50% środków PFR dedykowanych dla branż najbardziej dotkniętych, w tym dla nas w przemyśle spotkań i wydarzeń!

Program ewidentnie nie działa! I to nie dlatego, że jest za mało firm, które tej pomocy potrzebują, ale dlatego, że wiele z nich nie spełnia serii warunków typu odpowiednie PKD lub ogranicza je limit pomocy wyliczony na ilość etatów.

Z kolei z tarczy branżowej – zwolnienia z ZUS czy dofinansowania do wynagrodzeń – nie może skorzystać wiele firm z nieodpowiednim PKD lub tych, które przekroczyły wysokość niskiego progu dopuszczalnej kwoty pomocy publicznej de minimis. Komisja Europejska dwukrotnie podniosła tę kwotę już kilka tygodni temu, jednak polski rząd wciąż nie wprowadził nowych przepisów. Dlaczego ?

Zwracamy uwagę, że termin składania wniosków o pomoc, która dotyczyła grudnia zeszłego roku i stycznia 2021 roku, mija za kilka dni, tj. 28 lutego!!! Polski rząd tkwi w limitach sprzed pandemii, przez które te pomoce przepadną i nie wesprą polskich firm JDG, mikro i MSP.

Wprowadzenie nowych przepisów musi nastąpić zatem niezwłocznie i tego właśnie oczekujemy jako Przemysł Spotkań i Wydarzeń.

Wydaje się, że mamy już opracowane lekarstwa na ekonomiczne skutki pandemii, poważnym problemem jest jednak sposób podania i zaproponowana dawka! Pacjent może nie przetrwać…

https://www.facebook.com/312330002497936/posts/1228145120916415/?d=n