Szkolenia

4 sierpnia 2021

W dniu 4 sierpnia 2021 r. odbyło się webinarium BGK dla członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, dotyczące pożyczek płynnościowych POIR (w ramach Programu Regionalnego Inteligentny Rozwój) – z nowej puli środków UE.

Będą to nieoprocentowane pożyczki na utrzymanie płynności finansowej i bieżącej działalności firmy.

Sfinansować można też bieżące koszty związane z rozruchem działalności po pandemii.

Środki będą przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm według definicji Komisji Europejskiej.

  • Start – druga połowa sierpnia 2021 r.

 

Korzyści dla firm:

proste kryterium dostępu – uzasadnienie negatywnego wpływu pandemii na firmę

można uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł

bez wymogu wkładu własnego

firma spłaca wyłącznie pożyczony kapitał – ma na to 6 lat (wynika to z przepisów unijnych i nie może zostać ten okres przedłużony)

odsetki są naliczane, ale są spłacane za pomocą dotacji – firma nie musi ich spłacać (dotacja ta nie liczy się do pomocy de minimis)

bez żadnych dodatkowych kosztów – instytucje finansujące nie pobiorą żadnych opłat ani prowizji

pierwsza rata do 10 miesięcy po otrzymaniu środków – półroczna karencja w spłacie

wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki możesz skorzystać

z dwumiesięcznych wakacji kredytowych

wysoka kwota pożyczki – dwukrotność wynagrodzeń w firmie za 2019 r. (za ostatni rok w przypadku firm działających krócej) lub jako 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r.

proste zabezpieczenie – co do zasady, przy pożyczkach do 100 tys. zł, wystarczy weksel; powyżej tej kwoty lub kolejne pożyczki o takiej wartości dla tej samej firmy mogą wiązać się z dodatkowym zabezpieczeniem, ale zależy to od podmiotu oceniającego wniosek

dogodne warunki rozliczania pożyczki – firma składa zestawienie wydatków (a do ew. wglądu gromadzi faktury, listy płac, paragony itp. potwierdzające wydatki)

pożyczki udzielane są z reguły przez fundusze pożyczkowe, agencje rozwoju regionalnego i inne instytucje finansujące, wybierane przez BGK w postępowaniach konkursowych; instytucje te stosują uproszczone procedury ubiegania się o finansowanie

rozliczenie po 180 dniach po udzieleniu pożyczki jedynie na podstawie listy dokumentów wydatkowania środków.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW dostępnych jest na stronie BGK: https://bit.ly/3ltuETO oraz w prezentacji z webinaru (POBIERZ)

6 maja 2020, 09:00-10:30

Szkolenie na temat „Tarczy Finansowej PFR” DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW, organizowane wspólnie przez Pracownicze Plany Kapitałowe / Polski Fundusz Rozwoju i TUgether dla branż: turystycznej / MICE / eventowej / komunikacyjnej/ hotelowej / targowej / rozrywki i przewozów!


W związku z obecną sytuacją gospodarczą przygotowaliśmy specjalne szkolenia poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia finansowego państwa w ramach „Tarczy Finansowej PFR”.

  • Szkolenie odbędzie się w najbliższą środę 6 maja między 9:00 a 10.30 i dotyczyć będzie sektora MIKROPRZEDSIĘ

Link do pokoju: https://html.transmisjeonline.pl/449-498-743

Chcemy odpowiadać na konkretne zagadnienia, dlatego gorąco prosimy o przesyłanie Waszych pytań na adres tugethermedia@sar.org.pl. Pytania zbieramy do godziny 15:00 we wtorek 05.05.2020. W tytule emaila prosimy o wpisanie daty szkolenia.

Możliwości technologiczne platformy ograniczają liczbę uczestników do 2 tys. nie mamy na to wpływu.

Nie prowadzimy także rejestracji ani zapisów, dlatego prosimy zapiszcie sobie termin w kalendarzu.

Bardzo dziękujemy Polski Fundusz Rozwoju za tę wspólną inicjatywę.

 

8 maja 2020, 09:00-10:30

Szkolenie na temat „Tarczy Finansowej PFR” DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, organizowane wspólnie przez Pracownicze Plany Kapitałowe / Polski Fundusz Rozwoju i TUgether dla branż: turystycznej / MICE / eventowej / komunikacyjnej/ hotelowej / targowej / rozrywki i przewozów!

W związku z obecną sytuacją gospodarczą przygotowaliśmy specjalne szkolenia poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia finansowego państwa w ramach „Tarczy Finansowej PFR”.

  • Szkolenie odbędzie się w najbliższy piątek 8 maja między 9:00 a 10.30 i dotyczyć będzie sektora MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘ

Chcemy odpowiadać na konkretne zagadnienia, dlatego gorąco prosimy o przesyłanie Waszych pytań na adres tugethermedia@sar.org.pl. Pytania zbieramy do godziny 15:00 w czwartek 07.05.2020. W tytule emaila prosimy o wpisanie daty szkolenia.

Szkolenie będzie odbywać się na platformie zewnętrznej.

Link do pokoju: https://html.transmisjeonline.pl/886-175-592

Nie prowadzimy także rejestracji ani zapisów, dlatego prosimy zapiszcie sobie termin w kalendarzu.

Bardzo dziękujemy Polski Fundusz Rozwoju za tę wspólną inicjatywę.

24 czerwca 2020, 14:00-15:30

Szkolenie na temat „Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm” organizowane wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju i #TUgether dla branż: turystycznej / MICE / eventowej / komunikacyjnej/ hotelowej / targowej / rozrywki i przewozów!

W związku z obecną sytuacją gospodarczą przygotowaliśmy specjalne szkolenia poświęcone możliwościom skorzystania ze wsparcia finansowego państwa w ramach „Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm”.

Szkolenie odbędzie się w najbliższą środę 24 czerwca między 14:00 a 15.30 i dotyczyć będzie sektora DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

UWAGA Szkolenie na ZOOMIE!!
Link do pokoju: https://us02web.zoom.us/j/4011135925

Liczba miejsc ograniczona!

Nie prowadzimy także rejestracji ani zapisów, dlatego prosimy zapiszcie sobie termin w kalendarzu.

Bardzo dziękujemy Polski Fundusz Rozwoju za tę wspólną inicjatywę.