Korzyści i obowiązki

Co można zyskać?

Korzyści

 • –  Reprezentowanie interesów branży przemysłu spotkań i wydarzeń w Parlamencie i Rządzie oraz agencjach państwowych;
 • –  Budowanie świadomości wśród przedstawicieli administracji państwowej odnośnie roli i znaczenia naszego przemysłu dla gospodarki polskiej;
 • –  Tworzenie i realizacja projektów wspierających rozwój i ochronę sektora spotkań i wydarzeń w Polsce;
 • –  Udział  w  ogólnopolskiej platformie współpracy organizacji związanych z przemysłem spotkań  i wydarzeń;
 • –  Umacnianie wizerunku i znaczenia naszego sektora w mediach ogólnopolskich;
 • –  Opracowywanie ekspertyz i konsultacje projektów związanych bezpośrednio  z sektorem przemysłu spotkań i wydarzeń;
 • –  Dostęp do szerokiej bazy wiedzy, dzielenie się najlepszymi praktykami;
 • –  Uczestnictwo w konferencjach, targach i spotkaniach integracyjnych, organizowanych przez Radę lub pod jej patronatem;

Co TRzeba dać?

Obowiązki

 • –  Czynny udział w pracach Rady;
 • –  Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Radę;
 • –  Współpraca z innymi członkami Rady na zasadach partnerskich;
 • –  Wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń niezbędnych i pomocnych w opracowywaniu propozycji konkretnych rozwiązań, które będą̨ następnie przedkładane administracji państwowej;
 • –  Gotowość do dialogu i współpracy z Radą Ministrów / Prezydentem / Sejmem i Senatem RP, a także ze wszystkimi stronami sceny politycznej, w zakresie zgłaszania i wdrażania rozwiązań dla naszego przemysłu;
 • –  Terminowe opłacanie składek członkowskich Rady;

BUDOWA DIALOGU NA SZCZEBLU RZĄDOWYM

+ Lobbying postulatów sektorowych przy wspólnym stole ze stroną rządową
+ Budowanie wśród decydentów świadomości i wiedzy o wadze przemysłu
+ Public Affairs, negocjacje z grupami wpływu

JEDEN GŁOS W WAŻNYCH SPRAWACH

+ Nagłaśnianie problemów branżowych
+ Wspólne akcje medialne i społeczne
+ Patronaty w ważnych wydarzeniach dla przemysłu
+ Social Media, Live’y
+ Budowanie marki własnej przemysłu

PARTNERSTWO BRANŻOWE

+ Wypracowanie wspólnych standardów i etyki dla przemysłu spotkań i wydarzeń
+ Współpraca z partnerami instytucjonalnymi np. LEWIATAN, Pracodawcy RP, Rzecznik MŚP,PFR
+ Integracja środowiskowa
+ Research rozwiązań branżowych na świecie – nawiązywanie partnerskiej współpracy poza Polską​

BRANŻOWA WYMIANA WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

+ Branżowe think-tanki
+ Spotkania eksperckie i konsultacje branżowe
+ Badania rynku wśród reprezentatywnej grupy członków
+ Konsultacje prawne i szkolenia