W rocznicę od wprowadzenia w Polsce pierwszego COVID-lockdownu Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń podsumowała wyniki ankiety online, mającej na celu realną ocenę skuteczności narzędzi pomocowych oraz kondycji sektora wchodzącego z obciążeniem z 2020 r. w równie niepewny rok 2021.

Wyniki przedstawiają pesymistyczny „obraz po bitwie”:

  • 73% średniego spadku rocznych przychodów w 2020 r.
  • 63% redukcji zatrudnienia w minionym roku
  • Tylko 28% strat pokrytych z pomocy rządowej
  • Prawie 40% firm rozważa zamknięcie lub zawieszenie działalności w 2021 r.

Mimo, że firmy są aktywne i korzystają z dostępnych pomocy, to skala wsparcia pokrywa zaledwie ¼ ich strat. Świadczy to o niewystarczającej i niewystarczająco precyzyjnej skali zaproponowanej pomocy. Nadal wiele podmiotów wykluczają limity wykorzystanej już pomocy, brak warunku posiadania właściwego kodu PKD, czy nieodpowiednia forma prowadzonej działalności.

Trzynasty miesiąc walki o przetrwanie z takim wymiarem wsparcia to iście heroiczny wysiłek…

Apelujemy więc ponownie do rządu o modyfikację mechanizmów pomocowych kierowanych do branż zamkniętych, tak żeby wzrosła odczuwalnie ich skuteczność.

Tragiczna wiadomość płynąca z rynku to także kurczący się potencjał zespołów specjalistów, budowanych mozolnie od wielu lat, a to przecież on jest kluczowy dla przetrwania naszego sektora.

Martwi też nas ciągły brak jasnych kryteriów czy planu wychodzenia z obostrzeń, co powoduje tak dużą niepewność po stronie firm naszego sektora, jak i samych klientów, którzy ciągle odkładają plany zakupowe na bliżej nieokreślony moment. Rok 2021 będzie dla naszego przemysłu kontynuacją walki o przetrwanie…

https://www.pap.pl/…/news%2C834040%2Cbadanie-38-procent…