Dziś rano na gorąco odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń z wiceprezesem Polski Fundusz Rozwoju, Bartoszem Marczukiem.

Staramy się na bieżąco wyjaśniać niejasności. Oto, co udało nam się ustalić:

  • limity 72.000 PLN/pracownika (MŚP) i 144.000 PLN (MŚP) na subwencję z PFR1.0 i 2.0: zgodnie z definicją przyjętą przez PFR w Tarczy 2.0. pracownicy na umowę B2B oraz na kontraktach menedżerskich nie będą wliczani do puli zatrudnionych. To powoduje niekorzystny przelicznik wielkości subwencji dla wielu MŚP z naszych branż = brak możliwości skorzystania z Tarczy2.0
  • JDG – nie jest przewidziana pomoc w Tarczy PFR 2.0

Według PFR: samozatrudnieni mają wsparcie w tarczy rządowej 6.0., pod warunkiem posiadania odpowiedniego kodu PKD.

Po raz kolejny podnosiliśmy temat, że przecież osoby samozatrudnione działające np. pod kodem PKD 73.11.Z nie są nadal uwzględnione na liście kodów w Tarczy 6.0, czyli de facto nie ma ich ani w PFR ani w Tarczy 6.0!!?? Podobnie organizatorzy turystyki 79.12 z oraz hotele 55.10 z. Stanowisko PFR: w tej kwestii należy rozmawiać z rządem, co też skrzętnie zrobimy już jutro na spotkaniu z Olgą Semeniuk/MRPiT!!!

  • Możliwość rozszerzenia listy PKD o 2 kody targowe 52.29.C i 68.20.Z (których nie ma obecnie ani w PFR2.0 ani w Tarczy 6.0!) – PFR pozbawiło nas złudzeń i odesłało do Rady Ministrów. Jutro wrócimy jak bumerang z tym wątkiem na spotkaniu w MRPiT…
  • Umorzenia! Wreszcie GOOD NEWS!

1) Umorzenie PFR1.0 – nasz wspólny sukces to uzyskanie potwierdzenia, że będzie 100% umorzenia subwencji z tarczy 1.0 dla firm mikro i MŚP, które mają kody z listy PFR, utrzymają działalność przez rok od otrzymania subwencji z tarczy 1.0 oraz miały spadki minimum 30% rok do roku w okresie 1 kwiecień 31 grudnia lub 1 października – 31 grudnia, bez warunku utrzymania zatrudnienia!

Tu też ważna uwaga: firma nie musi skorzystać z Tarczy PFR 2.0, aby mieć 100% umorzenia subwencji z Tarczy PFR 1.0.

2) Umorzenie PFR2.0: Pan Bartosz Marczuk potwierdził info ze szkoleń PFR: umorzenia PFR2.0 są co do zasady zwracalne w 100% przy spełnieniu odpowiednich warunków (mikro – nieprzerwana działalności i utrzymanie zatrudnienia 2021 do 2020 // MŚP – utrzymanie działalności do końca 2021 i rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej po 31 grudnia 2021 do 31 stycznia2022 r.

Tu polecamy Wam niezmiennie udział w szkoleniach nt. tarczy PFR (rejestracja na ich stronie)

Jeszcze trochę o technicznych kwestiach:

  1. a) Regulamin będzie opublikowany do wieczora w czwartek 14.01, banki powinny wystawić wnioski po północy.
  2. b) Wnioski elektroniczne => poprawna weryfikacja => 2 dni później przelew
  3. c) Odwołania: możliwe 2 x odwołania elektronicznie do końca marca 2021, drobne błędy tzw. literówki do poprawy od razu
  4. d) Jeśli odmowa wniosku to – tak jak przy PFR1.0 – można składać w terminie dowolną liczbę nowych wniosków, uwaga! Zawsze w tym samym banku
  5. e) Tarcza 1.0 a podatek dochodowy: na obecną chwilę umorzona część subwencji stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio PIT lub CIT. Księgowanie: dopiero maj – czerwiec 2021, PFR obiecuje maksymalne uproszczenie procedury (informacje w elektronicznym serwisie transakcyjnym o wysokości „przysposobionej” kwoty umorzonej subwencji.

Możliwość dokonania częściowego zwolnienia z podatku CIT/ PIT dokonanych umorzeń jest analizowana przez MF, we współpracy z PFR, pilnujemy tematu i jutro również go ponownie zgłosimy również w MRPiT.

Radę reprezentowali:

Olga Krzemińska-Zasadzka /SOIT, Beata Kozyra / Polska Izba Przemysłu Targowego, Paula Fanderowska/ SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Małgorzata Musiał/RPSiW, Łukasz Adamowicz / SOIT, Mikołaj Ziółkowski / Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR, Dominik Górka / Klub Agencji Eventowych SAR, Paweł Tyszkiewicz / Klub Agencji Eventowych SAR, Marcin Mączyński / Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP