2 czerwca opublikowane zostały wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Znaleźliśmy w nich :

  • Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
  • Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
  • Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
  • Zasady organizacji widowni.
  • Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
  • Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
  • Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
  • Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.