Zostały dostosowane do nowego rozporządzenia w tym możliwości realizacji spotkań.

O jakich zmianach mówiliśmy?

  • Zniesienie limitu osób zakwaterowanych w obiekcie
  • Zniesienie zakazu użytkownika sal konferencyjnych
  • Zniesiony zakaz używania przestrzeni wspólnych: basenów, saun, sal animacyjnych
  • Użytkowanie barów i restauracji zgodnie z wytycznymi dla gastronomii