Dziś, we wtorek 15 czerwca, dzięki zaangażowaniu Biuro Rzecznika MŚP odbyło się spotkanie przedstawicieli branż targowych, kongresowych, eventowych i koncertowo-rozrywkowych z przedstawicielami Ministerstwo Zdrowia – w tym z wiceministrem Waldemarem Kraską, Dyrektor Generalną Blanką Wiśniewską i Dominikiem Gajewskim – Zastępcą Dyrektora w Departamencie Prawnym Ministerstwa, oraz z udziałem Rzecznika MŚP – Adam Abramowicz.

Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether reprezentowali: Paula Fanderowska / SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Beata Kozyra / Polska Izba Przemysłu Targowego, Dagmara Chmielewska / Stowarzyszenie Branzy Eventowej – SBE / Events Industry Association – Poland, Małgorzata Musiał / TUgether, Lukas Klimczak / Klub Agencji Eventowych SAR oraz Mikołaj Ziółkowski / Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR

Spotkanie to, zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli resortu zdrowia, ma być początkiem dialogu, o który zabiegaliśmy od tygodni, pomiędzy publikacjami kolejnych rozporządzeń dotyczących limitów i obostrzeń.

Podczas rozmowy po stronie przedstawicieli przemysłu spotkań i wydarzeń padło dużo konkretnych argumentów i przykładów ograniczeń narzuconych ostatnim rozporządzeniem, które skutecznie uniemożliwiają przedsiębiorcom powrót do działalności.

Nasze postulaty zostały dostrzeżone i odnotowane przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia – jest szansa na zrozumienie naszych racji i specyfiki tej części polskiej gospodarki!

Po stronie Ministerstwa Zdrowia została też wyrażona otwartość na dalsze rozmowy i wspólne wypracowanie polityki, która pogodzi postulaty naszych branż, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Podczas spotkania mocno wybrzmiało poparcie Pana Rzecznika dla naszych argumentów, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Bardzo liczymy na szybkie efekty tych rozmów.

W przyszłym tygodniu mamy obiecane kolejne spotkanie techniczne z Dyrekcją Ministerstwo Zdrowia, na którym będziemy mieli już szansę dyskutować o konkretnych modyfikacjach w punktach i zapisach rozporządzenia. Naszym zdaniem są one konieczne do wypracowania OD ZARAZ, a na pewno przed zapowiadanym luzowaniem obostrzeń w naszych branżach na cały okres wakacyjny, tj. od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.