Ruszył nabór wniosków do konkursu „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” ogłoszonego przez Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  1. Projekt kierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program jest finansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
  2. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł. Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie może liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł.
  3. Wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na wprowadzeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.
  4. Realizacja projektu może stanowić uzupełnienie dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii.
  5. Projekt może polegać dodatkowo na wdrożeniu innowacji produktowej powiązanej z wdrażaną innowacją procesową. Wprowadzony na rynek produkt musi być zatem nowy lub znacząco ulepszony w stosunku do dotychczasowych produktów danego przedsiębiorcy.
  6. Dofinansowaniu będą podlegać takie koszty, jak: zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, co stanowi komponent obligatoryjny projektu o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 60 tys. zł oraz zakup środków trwałych, usług doradczych lub/i szkoleniowych, które stanowią komponent fakultatywny projektu o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 150 tys. zł.

https://www.parp.gov.pl/…/74326:bony-na-cyfryzacje

UWAGA Od 20 września przedsiębiorcy zgłosili do PARP w konkursie „Bony na cyfryzację” wnioski o łącznej wartości ponad 214 mln zł, znacząco przekraczając zapisany w regulaminie próg 120 proc. budżet konkursu. Zgodnie z regulaminem nabór wniosków zostanie zakończony wcześniej. Pierwotnie termin składania wniosków miał być do 20 października 2021, ale skrócono go do 5 października, do godz. 16.00!

https://bit.ly/3zYOz0u

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether zgłasza też interwencyjnie do PARP prośbę o pilną modyfikację regulaminu, w którym obecnie zawarte kryterium dodatkowej punktacji dla branż szczególnie dotkniętych przez COVID odnosi się do listy PKD z ustawy z marca 2021 (zamiast rozporządzeń branżowych), omijając tym samym takie kody jak 73.11Z czy 55.20, które w równym stopniu były objęte obostrzeniami w czasie pandemii i powinny mieć w tym i podobnych konkursach grantowych zapewnione równe szanse punktowe