W piątkowy wieczór posłowie przegłosowali ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią.

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy – czerwca, lipca i sierpnia.

Rekompensata z budżetu państwa ma przysługiwać za okres obowiązywania stanu wyjątkowego. Gdyby stan ten miał być skrócony lub wydłużony, kwota rekompensaty ma być proporcjonalna do tego czasu.

Rekompensaty będą przysługiwać podmiotom świadczącym usługi lub prowadzącym działalność na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego: przedsiębiorom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie (agroturystyka do pięciu pokoi), pilotom wycieczek, przewodnikom turystyki, organizatorom turystyki lub podmiotom ułatwiającym nabywanie pow. usług turystycznych oraz firmom gastronomicznym działającym na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Nie przyjęto poprawek, które miały rozszerzyć katalog podmiotów uprawnionych do rekompensaty o firmy działające w obszarze stanu wyjątkowego, w branży kulturalnej i rozrywkowej oraz zajmujących się transportem turystycznym i rekreacyjnym

https://businessinsider.com.pl/…/sejm-przyjal…/8k6wft9

https://www.rmf24.pl/…/news-rekompensaty-za-stan…