W dniu 4 sierpnia 2021 r. odbyło się webinarium BGK dla członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, dotyczące pożyczek płynnościowych POIR (w ramach Programu Regionalnego Inteligentny Rozwój) – z nowej puli środków UE.

 Będą to nieoprocentowane pożyczki na utrzymanie płynności finansowej i bieżącej działalności firmy.

Sfinansować można też bieżące koszty związane z rozruchem działalności po pandemii.

Środki będą przeznaczone dla mikro-, małych i średnich firm według definicji Komisji Europejskiej.

  • Start – druga połowa sierpnia 2021 r.

 

Więcej o szczegółów dostępnych tutaj