Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether, we współpracy z Polski Fundusz Rozwoju, uruchamia szkolenia online na temat zasad rozliczania i zwrotu subwencji pozyskanych z Tarczy Finansowej PFR 2.0, dedykowane firmom MŚP zrzeszonym w członkowskich organizacjach branżowych TUgether.

Przewidziane są 2 terminy: 15 i 16 listopada 2021

Na szkoleniach eksperci PFR Portal PPK omówią szczegółowo:

jak rozliczyć subwencję finansową,

kiedy i gdzie złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji,

na co zwrócić szczególną uwagę,

jakie mogą być konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji w terminie?

będzie możliwość zadawania pytań indywidualnych w ramach panelu Q&A

Członków organizacji branżowych wchodzących w skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania linku rejestracyjnego do webinariów.

Liczba uczestników na każdy termin ograniczona.

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca z sektora MŚP, który otrzymał wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, ma obowiązek rozliczyć otrzymaną subwencję finansową w terminie od 18 listopada 2021 r. do 15 marca 2022 r.

Przypominamy też, że mikrofirmy, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą składały oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Szkolenia dla Mikrofirm planowane są od stycznia 2022 r.

Szczegółowe terminy zostaną podane w komunikacie PFR.