W dniach 12-13 czerwca br. odbyła się konferencja MEETINGS WEEK Poland 2023 – PLATFORMA WSPÓŁPRACY I JEJ ROZWÓJ DZIĘKI INNOWACYJNYM ROZWIĄZANIOM, którą po raz pierwszy organizowała RPSiW TUgether przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Poland Convention Bureau POT.

Celem konferencji było wzmocnienie rozwoju branży poprzez innowacyjne rozwiązania i podejście klastrowe, a także edukacja i profesjonalizacja w obrębie branży.

Dyskusje panelowe dotyczyły następujących zagadnień:

 • Wartość współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin w branży i jej wpływ na inne sektory gospodarki. Współpraca branży z administracją rządową i samorządową. Jakie korzyści dla rozwoju branży niesie za sobą współpraca uczelni, agencji eventowych, hoteli? Co dają misje gospodarcze polskim firmom? Czy współpraca się opłaca?
 • Potencjał GPT CHAT i innych rozwiązań sztucznej inteligencji w branży MICE. Jak korzystać ze sztucznej inteligencji? Jakie wynikają z niej korzyści dla branży MICE? Jakie wyzwania stoją przed branżą? Czy tłumacze już nie będą potrzebni?
 • Festiwalizacja targów – jako przykład innowacyjności. Proces przekształcania tradycyjnych targów w bardziej dynamiczne i eksperymentalne wydarzenia;
 • Wartość spotkań i wydarzeń z perspektywy klientów. Potrzeby klientów a branżowe realia – wyniki badań;
 • Prawne pułapki w działalności organizatora imprez… nie tylko turystycznych;
 • POLSKA – atrakcyjna i bezpieczna DESTYNACJA – jak przekonać innych, że tak jest? Przykładowe Case studies pozyskanych MEGA WYDARZEŃ dla Polski:

– KONGRES ICCA w Krakowie

– Światowe Forum Miejskie WUF w Katowicach

– ROUTES EUROPE w Łodzi

 • Wpływ MEGA WYDARZEŃ na promocję Polski oraz rozwój branży – jesteśmy systemem naczyń połączonych;
 • Nowy wymiar transparentności biznesowej – wymogi Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive);
 • Przemysł spotkań w Polsce dziś i jutro: gdzie jesteśmy, co przed nami?
 • Nowe strategie i plany rozwoju oraz możliwości pozyskiwania funduszy na finansowanie innowacyjnych rozwiązań w branży.

Podczas konferencji odbyły się również warsztaty:

 • Warsztat ekspercki POT w ramach Laboratorium Twórców – Poland Convention Bureau Social Selling na LinkedIn.
 • Warsztat dla hotelarzy – Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

a także zostały zaprezentowane wyniki Barometru SOIT za lata 2020-2022.  Prognoza Incentive Travel na 2023.

Sukcesem MEETINGS WEEK POLAND jest współpraca.

Szerokie ujęcie sektorowe wątków poruszanych podczas wszystkich paneli tematycznych tegorocznego wydarzenia zapewniło 46 ekspertów, wśród nich: przedstawiciele POT, reprezentanci organizacji branżowych, reprezentanci organizacji pracodawców, przedstawiciele instytucji państwowych.