Zespół został rozszerzony o nowe podmioty, w wyniki czego powstała nowa nazwa Zespołu: „Zespół Roboczy ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego”.

Uczestnicy: Mikołaj J. Kruczyński- Koordynator Zespołu ds. Obsługi Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Damian Lewczuk- Starszy specjalista w Wydziale Prawno-Legislacyjnym Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Bożena Szok – Hotele Historyczne Polska, Krzysztof Jędrasik, Stowarzyszenie Niepokonani 2012, Cezary Kasprowicz – Polska Izba Turystyki Oddział warszawski, Olga Krzemińska-Zasadzka SOIT/POWER/TUgether, Łukasz Klimczak – Klub Agencji Eventowych SAR, Piotr Laskowski – Krakowska Izba Turystyki, Katarzyna Gadomska – Łódzka Organizacja Turystyczna / Łódź Tourism Organization, Sebastian Nasiłowski – Przewodniczący Zespołu, Polska Izba Turystyki

Podjęto następujące kwestie:

  • kredytowanie i terminy zwrotów
  • PIT /przewodniczący Zespołu Roboczego/ opisał 3 spotkania z Jadwigą Emilewicz i opowiedział o 180 terminie, który kończy się dokładnie 8.09.2020 i działaniach w tym zakresie
  • omówione/poruszane Tematy/Postulaty:
  • przedłużenie terminu 180 dni do 365 dni
  • kredyty i pożyczki TFG uruchomione na poczet zaliczek
  • przedłużenie abolicji ZUS dla naszych branż