Polska Izba Przemysłu Targowego

Polska Izba Przemysłu Targowego (www.polfair.pl) działa od 2006 roku jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów (wcześniej jako Polska Korporacja Targowa). Członkami PIPT są organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych w Polsce, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażenia stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm na targach za granicą i przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, a także firmy z branży reklamy i marketingu, IT, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne.

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:

  • – służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce
  • – działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem branżowym, wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroni interesy gospodarcze członków Izby.
  • – być skuteczną płaszczyzną działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego
  • – promować udział w targach jako skuteczny element strategii marketingowej
    i komunikacyjnej przedsiębiorstw
  • – promować najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie danych statystycznych targów i podstawowe definicje i pojęcia stosowane w branży targowej
  • – działać na rzecz podnoszenia standardów usług targowych w Polsce
  • – dostarczać aktualną wiedzę branżową i oferować graczom rynku targowego w Polsce możliwości w zakresie edukacji i doradztwa prawnego.

Polska Izba Przemysłu Targowego jest członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, Konfederacji Lewiatan, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Dane adresowe

ul. Bukowska 12
(budynek WTC Poznań, pok. 122)
60-810 Poznań

WWW / Social Media
Dane Kontaktowe

kontakt@polfair.com.pl
+48 61 866 15 32

Dr Beata Kozyra

REPREZENTANT ORGANIZACJI W RADZIE

Dr Beata Kozyra

Prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jedynej oficjalnej organizacji zrzeszającej firmy branży targowej.

Menedżer, przedsiębiorca, doradca biznesowy, autorka książek, doktor nauk ekonomicznych. Trener biznesu i wykładowca studiów podyplomowych i MBA w Polsce i za granicą. 

Z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz doświadczenie biznesowe. Współpracowała z ponad 50 firmami i organizacjami. Była prezesem, członkiem zarządu i doradcą zarządu w kilku organizacjach, mi. innymi: w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, Pratt&Whitney Canada, Holdingu IPT w Łodzi, Complex Holding SA w Łodzi, B&K Simple Solution w Warszawie.

Od samego początku współtworzyła branżową inicjatywę TUgether, a następnie Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Będąc aktywnym członkiem TUgether i RPSiW uczestniczyła w wielu spotkaniach z rządem,  Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwem Zdrowia i PRF. Brała udział w pracach nad wytycznymi dla branży spotkań i wydarzeń oraz opracowaniem koncepcji pomocy sektorowej dla branży, m.in. Bonu Solidarnościowego.

Jako przedstawiciel branży targowej na bieżąco komentuje w mediach aktualną sytuację  i działania rządu w zakresie wsparcia branży.

Jest absolwentką informatycznych studiów magisterskich na wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, biznesowych studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, studiów doktoranckich w Wyższej Szkole Leona Koźmińskiego oraz  Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Autorka 4 książek: Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie – Nie taki diabeł strasznyZarzadzanie sobą – Zrozum siebie i realizuj swoje marzenia;  Komunikacja bez barier – Jak rozumieć i być rozumianym. Alians strategiczny jako wstęp do fuzji i przejęcia.

Tomasz Kobierski

REPREZENTANT ORGANIZACJI W RADZIE

Tomasz Kobierski

Tomasz Kobierski zasiada w zarządzie Grupy MTP, w roli wiceprezesa od 2007 roku. Od 2017 roku należy do prestiżowej Rady Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Rada podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Targów Lublin oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Droma. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia menedżerskie Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Grupą MTP.