W czwartek, 25 czerwca, godz. 9.30 odbył się webinar pt. PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I TURYSTYKA. Rzeczywistość, strategia odbudowy i komunikacja.

Najważniejszym tematem była kwestia omówienia aktualnej sytuacji w Przemyśle Spotkań i Turystyce: turystyka biznesowa, hotele biznesowe, turystyka przyjazdowa, przewoźnicy autokarowi, catering, turystyka młodzieżowa, incentive travel (wyjazdy motywacyjne), eventy, konferencje i kongresy oraz koncerty.

Uczestnicy odpowiadali na pytania: Czy będzie popyt dla Przemysłu Spotkań. Jak go odbudować zrobić?, ”Nowa Turystyka” – jak zmieni się turystyka?, Czego nauczył nas kryzys? , Jak rozmawiać w branży, która jest ze sobą połączona, ale bardzo różnorodna?

Spotkanie moderował Łukasz Adamowicz – Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel SOIT

Zaś gościliśmy:

  • Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
  • Andrzej Hulewicz – Wiceprezes Mazurkas Travel
  • Marcin Mączyński – Sekretarz Generalny Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP
  • Arkadiusz Pączka – Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawcy RP, członek Rady Dialogu Społecznego