WAŻNE INFORMACJE! Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z subwencji z tarczy finansowej 2.0, będą mieli więcej czasu na jej rozliczenie, tj. do 15 marca (zamiast pierwotnie zakładanego 30 stycznia) 2022 r.!

Rząd podjął  uchwałę w tej sprawie, potwierdzając tym samym ostatecznie zmiany w regulaminie tarczy finansowej 2.0, opublikowanym kilka dni temu przez Polski Fundusz Rozwoju.

Dzięki temu firmy zyskają dodatkowy czas na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej i zabezpieczenie środków wymaganych na spłatę i bieżące funkcjonowanie.

Przypomnijmy, że o przesunięcie terminu spłaty zabiegały organizacje członkowskie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether na spotkaniu roboczym z kierownictwem PFR w dniu 4 listopada br.

Argumentowaliśmy wówczas, że pomoc w ramach tarczy PFR 2.0 zakończyła się w marcu 2021, tymczasem wiele firm z przemysłu spotkań, wydarzeń i turystyki miało zakaz prowadzenia działalności aż do czerwca. Rynek odbudowuje się, ale daleko mu jeszcze do odrobienia strat związanych z restrykcjami covidowymi. Przełom roku to dla wielu firm, które skorzystały z pożyczki najtrudniejszy moment na zwrot pomocy.

Cieszy nas zrozumienie ze strony PFR i Ministerstwa Rozwoju i Technologii dla nadal trudnej sytuacji wielu przedsiębiorców z branż, które najdotkliwiej odczuły negatywne skutki pandemii i dla których każdy dodatkowy tydzień odroczenia spłat należności to większa szansa na zabezpieczenie płynności finansowej swoich firm.