Ministerstwo Zdrowia podało główne założenia ustawy, która ma dać pracodawcom dostęp do bazy osób zaszczepionych.

Jak wynika z doniesień medialnych, projektowane regulacje mają niezależnie od wprowadzonych limitów epidemicznych umożliwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności dla klientów: zaszczepionych, ozdrowieńców i posiadających negatywny wynik testu COVID-19.

  • Takie rozwiązanie pomogłoby klientom podejmować decyzje zakupowe a firmom działającym w przemyśle spotkań utrzymać działalność operacyjna niezależnie od przebiegu epidemii.
  • Zgodnie z projektowanymi przepisami przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą̨, prowadzący działalność́ gospodarczą w zakresie objęty czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej (…), nie podlegałby takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność́ gospodarcza jest wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub osoby posiadającej ważny, negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2″ – napisano w projekcie ustawy.