Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether w pełni popiera i dołącza się do apelu organizacji członkowskich Rady Przedsiębiorczości, kierowanego do Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w sprawie pilnego wdrożenia rozwiązań hamujących wzrost zakażeń, którego skutki odczuwamy na wielu płaszczyznach.

Jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią Covid-19, grożą nam:

  • niekontrolowany wzrost zakażeń,
  • niepotrzebne zgony tysięcy Polaków,
  • kosztowne lockdowny i rosnące straty gospodarcze, których konsekwencją będzie obciążenie budżetu Państwa koniecznośćią uruchomienia ogromnych środków pomocowych

W ostatnich tygodniach wiele rządów państw , nie zważając na protesty różnych grup społecznych, wprowadza rozwiązania, które mają zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa: Dania, Austria, Niemcy, Irlandia, Francja, Włochy, Słowacja, żeby wymienić tylko część.

Polska jest nadal na niechlubnej czerwonej mapie Europy…

Nie czas na kalkulacje polityczne, czas na odpowiedzialną strategię dla dobra całego społeczeństwa.

Jeśli szybko jej nie wprowadzimy, wraz z odpowiednim wsparciem komunikacyjnym, to skutki zaniechania boleśnie odczują wszyscy: gospodarka, przedsiębiorcy i pracownicy.

Bądźmy odpowiedzialni TUgether!