Ustawa ta będzie jedną z największych zmian podatkowych ostatnich 30 lat, z przepisami zawierającymi ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych, zawartych w nowelizacji 26 ustaw.

Tak rozległe zmiany powinny być przygotowane w ramach szerokiego dialogu, popartego pogłębioną analizą skutków projektowanych zmian, a także wprowadzane z długim vacatio legis – pozwalającym przedsiębiorcom i firmom przygotować się na wchodzące w życie zmiany.

Tymczasem zostały one wprowadzone z jaskrawym naruszeniem wszelkich wymienionych zasad! Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu wersję projektu zawierającą zupełnie nowe rozwiązania podatkowe, które nie zostały poddane wcześniej żadnym konsultacjom, budząc wiele wątpliwości interpretacyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przykładem jest tzw. minimalny podatek przychodowy, który zdaniem rządu miał opodatkować głównie duże międzynarodowe korporacje, a w praktyce najmocniej uderzy w polskie małe

i średnie nisko-marżowe przedsiębiorstwa, zwłaszcza w handlu i dystrybucji.

W przypadku tak licznych i wątpliwych jakościowo zmian podatkowych, jakie przewiduje Polski Ład, podatnicy będą mieli na przygotowanie się do nich mniej niż 2️⃣ miesiące i w dodatku będą to miesiące przypadające na bardzo wymagający dla każdej firmy okres przełomu roku️

Odmowa podpisu Prezydenta RP pod ustawą byłaby sygnałem świadczącym o poczuciu odpowiedzialności za przyszłość rozwoju gospodarczego naszego kraju i szansą na rozpoczęcie procesu legislacyjnego na nowo, bez zupełnie niezrozumiałej presji czasowej, z którą mieliśmy do czynienia przy aktualnej rewolucji w podatkach.

Pełna treść apelu: POBIERZ