Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest obrona interesów członków Stowarzyszenia wszędzie tam, gdzie decydują się sprawy przewoźników.

Stowarzyszenie istnieje na rynku polskim od 1992 roku. 

Zadania podejmowane i realizowane przez PSPA od 1992 roku:

 • – oddziaływanie na władze transportowe, celem kształtowania polityki transportowej
 • – wpływanie na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury technicznej
 • – ograniczanie ingerencji państwa w politykę taryfową
 • – zwalczanie praktyk monopolistycznych na rynku usług transportowych
 • – ochrona przed nieuczciwymi działaniami firm i ugrupowań zagranicznych
 • – ochrona i bezpieczeństwo osób w przewozach pasażerskich
 • – uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach i w rozwiązywaniu spraw międzynarodowego transportu drogowego w kraju i na forum międzynarodowym
 • – występowanie z inicjatywami oraz w obronie interesów członków Stowarzyszenia- wobec instytucji, lokalnych i centralnych władz administracyjnych
 • – dążenie do dostosowywania przepisów do norm i wymagań Unii Europejskiej

W swej działalności bierzemy czynny udział m. innymi w przygotowaniu aktów prawnych regulujących działalność przewozową osób, uczestnicząc w pracach organów takich, jak:

 • – Komisje Mieszane krajów europejskich objętych bilateralnymi umowami z Polską, poprzez swój udział i wkład w negocjacje Ministerstwa Infrastruktury 
 • – Sejmowa Komisja Infrastruktury
 • – Ministerstwo Finansów – w zakresie projektów ustaw podatkowych
 • – Straże Graniczne i Urzędy Celne
 • – Rzecznik Praw Obywatelskich
 • – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • – Instytut Transportu Samochodowego 
 • – Senat Rzeczpospolitej Polskiej
Dane adresowe

ul. Żurawia 47/49
00-680 Warszawa

Dane Kontaktowe

biuro@pspa.org.pl
tel. (22) 628 92 09
fax (22) 628 33 74

Rafał Konrad Jańczuk

REPREZENTANT ORGANIZACJI W RADZIE

Rafał Konrad Jańczuk

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale Ekonomii

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych od trzech kadencji.

Prezes Zarządu  współwłaściciel  firmy RAF TRANS Sp. z o.o., w turystyce od ponad 25 lat.

Odznaczony przez Prezydenta RP „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, 2012 rok

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”, 2017 rok.