Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje udzielenie dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom, którzy działają w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Wsparcie w formie postojowego i zwolnienia m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne miałoby przysługiwać za maj 2021 r.

Przyjęcie przez Radę Ministrów nowelizacji rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 planowane jest dopiero na III kw.

link do projektu rozporządzenia: https://bit.ly/3ib5Z4k