W dniu 6.11.2020 odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli BRANŻ ZAMKNIĘTYCH z administracją rządową.

Stronę rządową reprezentowali przez:

  • Olga Semeniuk – wiceminister MRPiT
  • Bartosz Marczuk – wiceprezes PFR

W rozmowie uczestniczył również:

W imieniu Branż zamkniętych – hotelarskiej, fitness, gastronomicznej oraz eventowej, w wideokonferencji udział wzięli:

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez stronę rządową aktualnych propozycji systemowych dla branż zamkniętych / ograniczonych w swojej działalności (propozycje omówione zarówno przez wiceprezesa PFR, jak i Panią wiceminister).

Następnie reprezentacja branż zamkniętych przypomniała i przedstawiła  6kluczowych postulatów, które zdaniem leaderów stanowią swoisty “most” do przejścia przez ten trudny dla wszystkich okres tj.:

  1. UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI
  2. DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI BEZ WZGLĘDU NA ZATRUDNIENIE
  3. REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
  4. ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTÓW / LEASINGÓW do 3 miesięcy po zakończeniu pandemii
  5. DALSZE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY
  6. WPROWADZENIE KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA

Po prezentacji powyższych punktów, głos zabrał Rzecznik MŚP, który wyraził pełne poparcie dla postulatów przedmówców i poprosił stronę rządową o odniesienie się do propozycji i w jakim stopniu mogą być spełnione.

W związku z powyższym kolejnym etapem spotkania była dyskusja dot. synergii, w jakim zakresie propozycje branżowe są uwzględnione w przygotowanym przez rząd tzw. programie “10 punktów” wsparcia dla gospodarki.

Jedną z kluczowych kwestii był temat identyfikacji najbardziej poszkodowanych branż.

PFR, jak i MRPiT są otwarte na rozwiązania proponowane przez sztab, tj: wprowadzenie kryterium spadku obrotów oraz oświadczenie przedsiębiorcy o tym, że jest w branży poszkodowanej przez COVID-19 /bez brania pod uwagę PKD/. Reprezentanci branż zamkniętych zwrócili uwagę, że kryteria PKD są niewystarczające i też często krzywdzące (wiele poszkodowanych branż działa na różnych kodach).

Zostało to przyjęte ze zrozumieniem. Zwrócili również uwagę na konieczność przygotowania mechanizmów zawężających pomoc do dotkniętych branż, a jednoczenie nie pomijania w tych branżach przedsiębiorców, których np. dotychczasowa pomoc ominęła.

Ważne jest także dostosowanie czasu trwania, jak i zakresu pomocy do potrzeb branżowych.

Podsumowując część merytoryczną, popartą następnie konferencją prasową Premiera Mateusz Morawiecki / Kancelaria Premiera / widzimy, że większość naszych postulatów pod kątem strategicznym zostanie przez rząd uwzględniona.

Niestety nie znamy jeszcze szczegółów wszystkich propozycji w tym przede wszystkim kryteriów / mechaniki i timingu tego procesu.

To, czego dzisiaj na pewno zabrakło to, zgody Pani wiceminister na powołanie stałego zespołu międzybranżowego tak, aby skoordynować prace 4 branż. Nie rozumiemy tej decyzji ponieważ wychodzi ona naprzeciw wsparciu rządu w sprawnym procesie prac roboczych ze stroną społeczną.

Zostaliśmy również zaskoczeni brakiem udziału w spotkaniu Pana Premiera Jarosław Gowin, który oficjalnie potwierdził i zapowiedział publicznie swoją obecność. Zabrakło również przedstawiciela Ministerstwo Finansów.

Jednocześnie ustalaliśmy kolejny termin spotkania w przyszłym tygodniu i wtedy wierzymy, że wrócimy do Was ze szczegółami.

Liczymy jednocześnie na ponowną analizę przez ministerstwo propozycji stałej pracy naszego zespołu bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie współpracować efektywnie.

Ale przede wszystkim dziękujemy wszystkim, który w tą beznadziejną pogodę pojawili się dzisiaj na placu Zamkowym i podpisali petycję – było Was/Nas kilkaset! Wysoka piona!

#RatujmyEventy #RatujmyHotele #RatujmyFitness #RatujmyGastronomię

#RazemSilniejsi

Evenciarze / Fitnesowcy / Gastronomowie / Hotelarze

*eventowej szeroko rozumianej czyli przemysłu spotkań i wydarzeń w tym m.in. konferencje / targi / kongresy/ turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty / festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych) wraz z usługami transportu autokarowego i samolotowego.