Polska Izba Techniki Estradowej zrzesza właścicieli firm rentalowych (nagłośnienie, oświetlenie, sceny i zadaszenia) posiadających własną bazę sprzętową. Najważniejsze Cele Izby: reprezentowanie interesów firm zrzeszonych w Izbie, w szczególności wobec organów samorządowych oraz państwowych.

Chcemy kształtować i upowszechniać zasady etyki w działalności gospodarczej, propagować normy rzetelnego postępowania w biznesie

Podejmujemy działania, które są ukierunkowane na wdrożenie systemu branżowych standardów i szkolenia zawodowego oraz te, mające na celu eliminowanie luk w prawie gospodarczym dotyczącym realizacji technicznej imprez. Chcemy chronić interesów użytkowników poprzez kształtowanie popytu na usługi firm rzetelnych, profesjonalnych postępujących zgodnie z etycznymi zasadami przyjętymi jako standardy obowiązujące w branży. Tworzymy zasady współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi produkcją wydarzeń artystycznych. Mamy nadzieję na stworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego oraz ustanowienie bezpiecznych, etycznych zasad funkcjonowania przedsiębiorców na wolnym rynku.

Dane adresowe

Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10
02-001 Warszawa

korespondencyjny:
Przemysłowa 12
98-355 Działoszyn

Dane Kontaktowe
Ryszard Piekarz

REPREZENTANT ORGANIZACJI W RADZIE

Ryszard Piekarz

Właściciel firmy Fokus Art, działającej w branży estradowej nieprzerwanie od 1985 roku. Niegdyś małe przedsiębiorstwo przekształcił w liczącą się na polskim rynku firmę. Od 2018 Członek Założyciel Zarządu PITE a od 2021 Prezes Polskiej Izby Techniki Estradowej. Prezes Zarządu Fa Biznes Sp. z o.o. od 2020.

Bolesław Scholl

REPREZENTANT ORGANIZACJI W RADZIE

Bolesław Scholl

Wykładowca akademicki-szkoleniowiec zajmujący się szeroko pojętą techniką sceniczną i elektroakustyką. Prowadzi własną firmę, która świadczy usługi w zakresie obsługi technicznej wydarzeń artystycznych oraz nagrań. Doradca, konsultant, inspektor, projektant podczas wielu inwestycji związanych z budową oraz modernizacją sal teatralnych, koncertowych czy instalacji elektroakustycznych i oświetleniowych. Aktywny realizator dźwięku który ma za sobą dziesiątki tysięcy różnorakich spektakli teatralnych i koncertów, współpracujący na stałe z artystami rodzimej sceny muzycznej. Od kilkunastu lat współpracuje z wieloma klubami muzycznymi, teatrami i firmami nagłośnieniowymi i oświetleniowymi gdzie na możliwość działań na największych światowych festiwalach, koncertach czy innych wydarzeniach kulturalnych i wystawienniczych. Swoje doświadczenie zdobywał podczas licznych Polskich i zagranicznych tras koncertowych oraz wielu szkoleń z których nadal korzysta rozwijając i pogłębiając swoją wiedzę. Współpracuje również z mediami branżowymi przygotowując liczne wywiady, prezentacje i recenzję urządzeń elektroakustycznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku, członek Założyciel Polskiej Izby Techniki Estradowej a od roku 2021 v-ce prezes zarządu PITE.  

REPREZENTANCI ORGANIZACJI W RADZIE

Andrzej Dyjas - Członek Zarządu
Mateusz Kuźniarek - Członek Zarządu
Antoni Sobucki - Członek Zarządu