30 sierpnia zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.08.2021, które przedłuża obowiązujące aktualnie obostrzenia do 30 września br.

W rozporządzeniu zarządza się:

  1. przedłużenie do dnia 30 września 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
  2. rozszerzenie katalogu podmiotów, które zwolnione są obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (uczestnik międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową);
  3. modyfikację przepisów dotyczących warunków prowadzenia, w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);
  4. rozszerzenie katalogu sytuacji, w których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa (osoby biorące udział w określonych egzaminach);
  5. rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się ograniczeń dotyczących limitów osób biorących udział w określonych spotkaniach (egzaminach).

Tu link do pełnej treści rozporządzenia: https://bit.ly/3gLQcbb