Imprezy rozrywkowe i artystyczne

Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystyczno-Rozrywkowych

Izba Gospodarcza Managerów Artystów Polskich

Polska Izba Techniki Estradowej