Dołączamy do apelu Biuro Rzecznika MŚP o obiecane jeszcze w wakacje wyrównanie rekompensat dla przedsiębiorców z branż, które po 30 kwietnia 2021 r. miały nadal zamkniętą lub ograniczoną działalność w wyniku pandemicznych obostrzeń.

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether wielokrotnie interweniowała i domagała się odpowiedzi na temat zaległego postojowego i zwolnienia z ZUS za maj i czerwiec 2021 r.

Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się jeszcze w lipcu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów https://bit.ly/3ib5Z4k.

Do dziś jednak strona rządowa omija temat jak gdyby maj i czerwiec 2021 zniknęły z kalendarzy, a projekt był dokumentem-widmo…

Pomoc publiczna z tarcz branżowej i finansowej skończyła się na kwietniu 2021 r., co oznacza, że firmy z sektora spotkań i wydarzeń (zwłaszcza branże targowa, kongresowa, wystawiennicza i konferencyjna), które włącznie do 6 czerwca br. były nadal literalnie zamrożone, do dziś nie dostały żadnych rekompensat od państwa za ten okres

Przypominamy, że nie żyjemy w próżni…

Tymczasem od 1 grudnia na przedsiębiorców przemysłu spotkań i wydarzeń nałożono ponownie zwiększone restrykcje covidowe, co w sposób oczywisty znów ma negatywny wpływ na ich działalność i wyniki finansowe.

Brak rozporządzenia w temacie rekompensat za maj i czerwiec 2021, w połączeniu z wprowadzonymi w grudniu ograniczeniami i brakiem rozwiązań ustawowych o paszportach covidowych i weryfikacji zaszczepionych uczestników spotkań i wydarzeń, wprost zagrażają naszym biznesom i podważają zaufanie przedsiębiorców do Państwa.