W dniu 24 lipca weszła właśnie w życie aktualizacja rozporządzenia RM, które pozwala wprost organizować wydarzenia B2B powyżej 150 osób przy zachowaniu rygoru 2,5m2 na osobę, zgodna z zapisem proponowanym przez TUgether i SOIT.